Image
Top
Navigation
  • Is uw vastgoed voldoende representatief?

  • Spreekt het geïnteresseerden aan?

  • Ons ontwerp en styling geeft uw vastgoed een nieuwe impuls.

Hoe langer panden te koop en/of te huur staan, hoe moeilijker het wordt ze daadwerkelijk te verkopen of te verhuren. Als bestaande gebruikers vertrekken, gaan ze u echt geld kosten. Leegstaande panden zijn onaantrekkelijk en verpauperen zienderogen. Het leven is eruit.

▪︎ Van Kamer Tot Tuin ▪︎ kijkt fris en objectief naar panden; samen met u bespreken we de mogelijkheden om (nieuwe) belangstelling ervoor op te wekken. Zo is het onze expertise om:

  • met vastgoedstyling een verouderd pand een goed gedoseerde metamorfose te geven
  • een modelwoning c.q. -kantoor in te richten bij leegstand en bij nieuw op te leveren vastgoedprojecten
  • een ontwerp te maken voor een opdeling van een pand in afzonderlijke verkoopeenheden
  • met vastgoedfotografie de positioneringspunten van panden uit te lichten.

Neem CONTACT met ons op.